Tietosuojaisännöintipalvelu

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), asettaa tiukkoja vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Tietosuojaisännöinti-palvelu auttaa yrityksiä varmistamaan, että henkilötietojen käsittely tapahtuu turvallisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaisännöinti sisältää seuraavia toimintoja:

  • Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi ja rekisterit

  • Tietosuojavastaavan nimeäminen tai tietosuojaprosessin vastuuhenkilön nimeäminen

  • Tietojärjestelmien ja -palveluiden suojaamiseen liittyvät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

  • Tietosuojakoulutuksen tarjoaminen henkilöstölle

  • Henkilötietojen käsittelyn valvonta ja raportointi

  • Tietojen poistaminen tai niiden säilytysajan määrittäminen

  • Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle, mukaan lukien sopimuslausekkeiden käyttö

  • Tietojen käsittelyn suojaaminen ulkopuolisilta tahoilta

  • Henkilötietojen käsittelyprosessien säännöllinen arviointi ja päivitys

Tietosuojaisännöinti auttaa organisaatiota varmistamaan, että henkilötietojen käsittely tapahtuu asianmukaisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaisännöinti auttaa organisaatiota välttämään mahdolliset sakot ja mainehaitat, joita tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata. Lisäksi tietosuojaisännöinti auttaa organisaatiota suojaamaan asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä henkilötietoja.

Tietoturva-auditointi:
Kartoitetaan organisaation tietoturvatilanne ja arvioidaan riskit.

Tietoturvastrategian laatiminen:
Laaditaan organisaatiolle tietoturvastrategia, joka viedään osaksi liiketoimintasuunnitelmaa.

Tietoturvan suunnittelu ja toteutus:
Suunnitellaan ja toteutetaan tietoturvajärjestelmät, kuten tietojärjestelmien suojaus, salaus ja varmuuskopiointi.

Tietoturvan ylläpito ja valvonta:
Valvotaan ja ylläpidetään organisaation tietoturvan tasoa, muun muassa tietojärjestelmien päivitysten ja haavoittuvuuksien hallinnan avulla.

Tietoturvakoulutus:
Tarjotaan henkilöstölle tietoturvakoulutusta, jotta kaikki organisaatiossa ymmärtävät tietoturvan merkityksen ja osaavat toimia tietoturvallisesti.

Jatkuva parantaminen:
Arvioidaan tietoturvan tasoa säännöllisesti ja kehitetään tietoturvaa jatkuvasti.

Tämän palvelukokonaisuuden tavoitteena on auttaa organisaatiota sisällyttämään tietoturva osaksi liiketoimintasuunnitelmaa. Palvelu auttaa organisaatiota tunnistamaan tietoturvariskit ja kehittämään tietoturvaa suunnitelmallisesti. Tietoturvastrategian laatiminen ja tietoturvan toteuttaminen auttavat organisaatiota suojaamaan tärkeitä tietoja ja välttämään mahdollisia tietoturvauhkia. Tietoturvakoulutus auttaa henkilöstöä ymmärtämään tietoturvan merkityksen ja toimimaan tietoturvallisesti. Palvelukokonaisuus auttaa organisaatiota kehittämään jatkuvasti tietoturvaa ja varmistamaan, että tietoturva on olennainen osa liiketoimintasuunnitelmaa.

Palvelut tuotetaan yhteistyössä Innocode Oy:n kanssa.

OTA YHTEYTTÄ!

Mikko Kortelainen - TekniikkaHemmo
0400-806724
mikko@crazycompany.fi


Anneli Hulkko - BusinessMimmi
044-9145074
anneli@crazycompany.fi


Lassi Niemi - NörttiPomo
040-5808964
lassi@crazycompany.fi

Crazy Company Oy  Y-tunnus:3316047-3  toimisto@crazycompany.fi