Crazy Company Oy

Crazy Company on vuonna 2022 perustettu innovatiivinen yritys, joka on erikoistunut liiketoiminnan kehittämiseen, valmentamiseen sekä liiketoiminnan erilaisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen. Meille on tärkeää tehdä bisnestä vakavasti ja menestyksekkäästi, mutta samalla antaa luovuudelle ja innovaatioille mahdollisuuden kukoistaa.

Meidän missionamme on tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat heitä menestymään kilpailuympäristössä. Olemme valmiit ottamaan vastaan haasteet ja kehittämään yrityksesi täyteen potentiaaliin.

Tarjoamme yrityksille kokonaisvaltaisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Teemme yhteistyötä Innocode Oy:n kanssa tieto- ja kyberturvan alueella, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen suojan heidän digitaalisen omaisuutensa sekä liiketoimintansa turvaamiseksi.

Crazy Company Oy

Crazy Company on vuonna 2022 perustettu innovatiivinen yritys, joka on erikoistunut liiketoiminnan kehittämiseen, valmentamiseen sekä liiketoiminnan erilaisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen. Meille on tärkeää tehdä bisnestä vakavasti ja menestyksekkäästi, mutta samalla antaa luovuudelle ja innovaatioille mahdollisuuden kukoistaa.

Meidän missionamme on tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat heitä menestymään kilpailuympäristössä. Olemme valmiit ottamaan vastaan haasteet ja kehittämään yrityksesi täyteen potentiaaliin.

Tarjoamme yrityksille kokonaisvaltaisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Teemme yhteistyötä Innocode Oy:n kanssa tieto- ja kyberturvan alueella, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen suojan heidän digitaalisen omaisuutensa sekä liiketoimintansa turvaamiseksi.

Crazy DRONE

Tarjoamme ammattitaitoista drone-kuvauksen palveluja erilaisiin tarpeisiin. Käytössämme ovat markkinoiden johtavat DJI Mavic Air 2 ja DJI Avata -dronet, jotka mahdollistavat tarkat ilmakuvat ja monipuolisen kuvamateriaalin tuottamisen.

Tarjoamme palveluita niin yksityishenkilöille kuin yrityksille, ja teemme yhteistyötä erilaisten projektien kanssa. Meidän ammattitaitoiset drone-lentäjät ovat erittäin kokeneita ja heidän tekemät dronekuvauksensa ovat aina tarkkoja sekä laadukkaita.

Palveluitamme ovat:
 • Työmaakuvaukset
 • Sisätilakuvaukset
 • Markkinointikuvaukset
 • Kiinteistöjen kunnon kuvakartoitus
 • Tarkka ilmakuvakartoitus
 • Tapahtumakuvaus

ImageImage
ImageImageImage
ImageImage

Crazy DRONE

Tarjoamme ammattitaitoista drone-kuvauksen palveluja erilaisiin tarpeisiin. Käytössämme ovat markkinoiden johtavat DJI Mavic Air 2 ja DJI Avata -dronet, jotka mahdollistavat tarkat ilmakuvat ja monipuolisen kuvamateriaalin tuottamisen.

Tarjoamme palveluita niin yksityishenkilöille kuin yrityksille, ja teemme yhteistyötä erilaisten projektien kanssa. Meidän ammattitaitoiset drone-lentäjät ovat erittäin kokeneita ja heidän tekemät dronekuvauksensa ovat aina tarkkoja sekä laadukkaita.

Palveluitamme ovat:
 • Työmaakuvaukset
 • Sisätilakuvaukset
 • Markkinointikuvaukset
 • Kiinteistöjen kunnon kuvakartoitus
 • Tarkka ilmakuvakartoitus
 • Tapahtumakuvaus

ImageImage
ImageImageImage
ImageImage

Crazy CONSULTING

Consulting-palvelumme tarjoavat yrityksille erittäin arvokkaita ja tehokkaita ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Analyysi- ja kehittämispalveluillamme autamme yrityksiä tavoittamaan täysi potentiaalinsa ja saavuttamaan merkittäviä parannuksia liiketoiminnassaan.

Yhdistämällä kokemuksemme ja osaamisemme tarjoamme yrityksille kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään kilpailuympäristössä.

Meillä on tarjolla webinaareja, valmennuksia ja yrityskohtaisia kokonaisuuksia, joiden avulla yritykset voivat parantaa omaa osaamistaan ja tietämystään. Lisäksi tarjoamme myös osakeyhtiön perustamispaketin, joka auttaa uutta yrittäjää liiketoimintansa aloittamisessa.

Tietohallintopäällikköpalvelu sisältää monenlaisia tehtäviä ja vastuita, jotka liittyvät organisaation tietohallintoon ja IT-infrastruktuuriin.

Palvelu tarjoaa seuraavia toimintoja:
 • Tietohallinnon strategian kehittäminen ja ylläpito
 • IT-infrastruktuurin suunnittelu, ylläpito ja kehittäminen
 • Järjestelmien ja sovellusten hankinta, käyttöönotto ja ylläpito
 • Tietoturvan ja tietosuojan hallinta
 • Ohjelmistokehitysprojektien hallinta
 • Budjetin ja kustannusten hallinta
 • Henkilöstön koulutus ja tukipalvelut
 • IT-tukipalveluiden hallinta ja tukeminen
 • Palvelinten, tietokantojen ja verkkojen hallinta
 • Pilvipalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ja hallinta.

Tietohallintopäällikköpalvelu tarjoaa organisaatiolle vahvan IT-asiantuntijan, joka pystyy kehittämään organisaation IT-strategiaa, hallinnoimaan tietojärjestelmiä, varmistamaan tietoturvan ja tietosuojan sekä tarjoamaan koulutusta ja tukea organisaation henkilöstölle. Palvelu auttaa organisaatiota myös parantamaan tietoteknistä tehokkuuttaan ja kilpailukykyään.


IT-talkkaripalvelu on joustavampi ja edullisempi vaihtoehto kuin perinteinen tietohallintopäällikköpalvelu. Palvelu sisältää käytännönläheisiä IT-palveluita yrityksen tarpeisiin.

Palvelu tarjoaa seuraavia toimintoja:

 • Käyttäjätuen tarjoaminen henkilöstölle
 • Laitehallinta, kuten tietokoneiden ja mobiililaitteiden asennus, ylläpito ja korjaus
 • Verkkojen, tulostimien ja muiden laitteiden asennus ja ylläpito
 • Tietoturvan hallinta, kuten virustorjunnan ja palomuurien asennus ja ylläpito
 • Tiedon varmuuskopiointi- ja palautuspalvelut
 • Ohjelmistojen ja sovellusten päivitykset ja ylläpito
 • Pilvipalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ja hallinta
 • Käyttöoikeuksien hallinta ja ylläpito
 • Pienimuotoisten IT-projektien hallinta ja toteutus
 • Konsultointi ja neuvonta IT-asioissa.

IT-talkkaripalvelu auttaa organisaatiota ylläpitämään ja kehittämään IT-infrastruktuuriaan ilman suuria investointeja. Palvelu tarjoaa organisaatiolle joustavan IT-asiantuntijan, joka pystyy hoitamaan käytännön IT-palveluita ja varmistamaan, että organisaation tietojärjestelmät ovat turvallisia ja toimivia.


Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), asettaa tiukkoja vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Tietosuojaisännöinti-palvelu auttaa yrityksiä varmistamaan, että henkilötietojen käsittely tapahtuu turvallisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaisännöinti sisältää seuraavia toimintoja:
 • Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi ja rekisterit
 • Tietosuojavastaavan nimeäminen tai tietosuojaprosessin vastuuhenkilön nimeäminen
 • Henkilötietojen käsittelyprosessien arviointi ja riskien tunnistaminen
 • Tietojärjestelmien ja -palveluiden suojaamiseen liittyvät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
 • Tietosuojakoulutuksen tarjoaminen henkilöstölle
 • Henkilötietojen käsittelyn valvonta ja raportointi
 • Tietojen poistaminen tai niiden säilytysajan määrittäminen
 • Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle, mukaan lukien sopimuslausekkeiden käyttö
 • Tietojen käsittelyn suojaaminen ulkopuolisilta tahoilta
 • Henkilötietojen käsittelyprosessien säännöllinen arviointi ja päivitys.

Tietosuojaisännöinti auttaa organisaatiota varmistamaan, että henkilötietojen käsittely tapahtuu asianmukaisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaisännöinti auttaa organisaatiota välttämään mahdolliset sakot ja mainehaitat, joita tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata. Lisäksi tietosuojaisännöinti auttaa organisaatiota suojaamaan asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä henkilötietoja.


Tietoturva-auditointi:
Kartoitetaan organisaation tietoturvatilanne ja arvioidaan riskit.

Tietoturvastrategian laatiminen:
Laaditaan organisaatiolle tietoturvastrategia, joka viedään osaksi liiketoimintasuunnitelmaa.

Tietoturvan suunnittelu ja toteutus:
Suunnitellaan ja toteutetaan tietoturvajärjestelmät, kuten tietojärjestelmien suojaus, salaus ja varmuuskopiointi.

Tietoturvan ylläpito ja valvonta:
Valvotaan ja ylläpidetään organisaation tietoturvan tasoa, muun muassa tietojärjestelmien päivitysten ja haavoittuvuuksien hallinnan avulla.

Tietoturvakoulutus:
Tarjotaan henkilöstölle tietoturvakoulutusta, jotta kaikki organisaatiossa ymmärtävät tietoturvan merkityksen ja osaavat toimia tietoturvallisesti.

Jatkuva parantaminen:
Arvioidaan tietoturvan tasoa säännöllisesti ja kehitetään tietoturvaa jatkuvasti.

Tämän palvelukokonaisuuden tavoitteena on auttaa organisaatiota sisällyttämään tietoturva osaksi liiketoimintasuunnitelmaa. Palvelu auttaa organisaatiota tunnistamaan tietoturvariskit ja kehittämään tietoturvaa suunnitelmallisesti. Tietoturvastrategian laatiminen ja tietoturvan toteuttaminen auttavat organisaatiota suojaamaan tärkeitä tietoja ja välttämään mahdollisia tietoturvauhkia. Tietoturvakoulutus auttaa henkilöstöä ymmärtämään tietoturvan merkityksen ja toimimaan tietoturvallisesti. Palvelukokonaisuus auttaa organisaatiota kehittämään jatkuvasti tietoturvaa ja varmistamaan, että tietoturva on olennainen osa liiketoimintasuunnitelmaa.

Palvelut tuotetaan yhteistyössä Innocode Oy:n kanssa.


Osakeyhtiön perustamispaketti sisältää seuraavat palvelut ja asiat:

 • Yrityksen perustamisasiakirjat: Tämä sisältää kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten yhtiöjärjestyksen ja kaupparekisteri-ilmoituksen, jotka vaaditaan osakeyhtiön perustamiseksi.
 • Digitaalinen perustamispaketti: Sisältää kaikki tarvittavat digipalvelut, kuten domainin, sähköpostin, verkkosivut ja some-tilit. Näiden avulla uusi yritys voi aloittaa digitaalisen markkinoinnin ja kommunikoinnin heti alusta alkaen.
 • Tietoturva- ja tietosuojaohjeistus: Osakeyhtiön perustamispakettiin voidaan sisällyttää perusohjeistus tietoturvasta ja tietosuojasta, jotta uusi yritys voi aloittaa toimintansa mahdollisimman turvallisesti.
 • Yritysneuvonta: Pakettiin voidaan lisätä yritysneuvontaa, joka auttaa uutta yritystä liiketoiminnan suunnittelussa, rahoituksen hankinnassa ja muiden perusasioiden hoitamisessa.
 • Verotus- ja kirjanpito-ohjeistus: Osakeyhtiön perustamispakettiin voidaan lisätä myös ohjeistus verotukseen ja kirjanpitoon liittyvissä asioissa, jotta uusi yritys voi hoitaa taloushallinnon mahdollisimman tehokkaasti.

Osakeyhtiön perustamispaketti tarjoaa uudelle yritykselle kaiken tarvittavan, jotta se voi aloittaa toimintansa nopeasti ja tehokkaasti. Digitaalisten palveluiden avulla yritys voi heti alusta alkaen rakentaa vahvan digitaalisen läsnäolon ja aloittaa markkinoinnin ja kommunikoinnin potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tietoturva- ja tietosuojaohjeistus varmistavat, että uusi yritys aloittaa toimintansa mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi ohjeistus verotukseen ja kirjanpitoon liittyvissä asioissa auttaa yritystä hoitamaan taloushallinnon ammattimaisesti ja tehokkaasti.


Yrityksen digipaketti sisältää seuraavat elementit:

 • Domain-nimi: Yritykselle varattu osoite verkossa, joka auttaa löytämään yrityksen verkkosivuston.
 • Verkkosivut: Sisältää yrityksen kotisivut, joka kertoo yrityksestä, sen palveluista ja tuotteista, yhteystiedot ja muuta tarvittavaa tietoa.
 • Sähköpostit: Yritykselle varatut sähköpostiosoitteet, jotka ovat osoitteessa @yrityksenomainnimi.com. Sähköpostit on helppo liittää verkkosivujen yhteyteen ja niitä voidaan käyttää yrityksen viestintään.
 • Some-tilit: Yrityksen some-tilit, jotka sisältävät yrityksen tiedot ja tarjoavat yhteyden asiakkaisiin. Esimerkkejä ovat Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja YouTube.
 • Tietoturva: Yrityksen digipaketissa tulisi huomioida myös tietoturva, kuten varmuuskopiointi, salasanojen hallinta, tietojen suojaus ja muut vastaavat ratkaisut.
 • Digimarkkinointi: Yrityksen digipakettiin voidaan myös sisällyttää digimarkkinointi, kuten Google-hakukoneoptimointi, Google Ads-mainonta ja some-mainonta, joka auttaa yritystä kasvattamaan näkyvyyttään ja saamaan uusia asiakkaita.
 • Muut digipalvelut: Yrityksen digipakettiin voidaan sisällyttää myös muita digipalveluita, kuten web-analytiikka, chat-palvelut, verkkokauppa ja muut vastaavat ratkaisut, jotka auttavat yritystä kasvamaan ja menestymään digitaalisessa maailmassa.

Yrityksen digipaketti tarjoaa yritykselle kokonaisvaltaisen ratkaisun digitaalisiin tarpeisiin ja auttaa yritystä rakentamaan vahvan digitaalisen läsnäolon, joka on tärkeää menestyksen kannalta tänä päivänä.

Crazy CONSULTING

Consulting-palvelumme tarjoavat yrityksille erittäin arvokkaita ja tehokkaita ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Analyysi- ja kehittämispalveluillamme autamme yrityksiä tavoittamaan täysi potentiaalinsa ja saavuttamaan merkittäviä parannuksia liiketoiminnassaan.

Yhdistämällä kokemuksemme ja osaamisemme tarjoamme yrityksille kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään kilpailuympäristössä.

Meillä on tarjolla webinaareja, valmennuksia ja yrityskohtaisia kokonaisuuksia, joiden avulla yritykset voivat parantaa omaa osaamistaan ja tietämystään. Lisäksi tarjoamme myös osakeyhtiön perustamispaketin, joka auttaa uutta yrittäjää liiketoimintansa aloittamisessa.

Tietohallintopäällikköpalvelu sisältää monenlaisia tehtäviä ja vastuita, jotka liittyvät organisaation tietohallintoon ja IT-infrastruktuuriin.

Palvelu tarjoaa seuraavia toimintoja:
 • Tietohallinnon strategian kehittäminen ja ylläpito
 • IT-infrastruktuurin suunnittelu, ylläpito ja kehittäminen
 • Järjestelmien ja sovellusten hankinta, käyttöönotto ja ylläpito
 • Tietoturvan ja tietosuojan hallinta
 • Ohjelmistokehitysprojektien hallinta
 • Budjetin ja kustannusten hallinta
 • Henkilöstön koulutus ja tukipalvelut
 • IT-tukipalveluiden hallinta ja tukeminen
 • Palvelinten, tietokantojen ja verkkojen hallinta
 • Pilvipalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ja hallinta.

Tietohallintopäällikköpalvelu tarjoaa organisaatiolle vahvan IT-asiantuntijan, joka pystyy kehittämään organisaation IT-strategiaa, hallinnoimaan tietojärjestelmiä, varmistamaan tietoturvan ja tietosuojan sekä tarjoamaan koulutusta ja tukea organisaation henkilöstölle. Palvelu auttaa organisaatiota myös parantamaan tietoteknistä tehokkuuttaan ja kilpailukykyään.


IT-talkkaripalvelu on joustavampi ja edullisempi vaihtoehto kuin perinteinen tietohallintopäällikköpalvelu. Palvelu sisältää käytännönläheisiä IT-palveluita yrityksen tarpeisiin.

Palvelu tarjoaa seuraavia toimintoja:

 • Käyttäjätuen tarjoaminen henkilöstölle
 • Laitehallinta, kuten tietokoneiden ja mobiililaitteiden asennus, ylläpito ja korjaus
 • Verkkojen, tulostimien ja muiden laitteiden asennus ja ylläpito
 • Tietoturvan hallinta, kuten virustorjunnan ja palomuurien asennus ja ylläpito
 • Tiedon varmuuskopiointi- ja palautuspalvelut
 • Ohjelmistojen ja sovellusten päivitykset ja ylläpito
 • Pilvipalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ja hallinta
 • Käyttöoikeuksien hallinta ja ylläpito
 • Pienimuotoisten IT-projektien hallinta ja toteutus
 • Konsultointi ja neuvonta IT-asioissa.

IT-talkkaripalvelu auttaa organisaatiota ylläpitämään ja kehittämään IT-infrastruktuuriaan ilman suuria investointeja. Palvelu tarjoaa organisaatiolle joustavan IT-asiantuntijan, joka pystyy hoitamaan käytännön IT-palveluita ja varmistamaan, että organisaation tietojärjestelmät ovat turvallisia ja toimivia.


Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), asettaa tiukkoja vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Tietosuojaisännöinti-palvelu auttaa yrityksiä varmistamaan, että henkilötietojen käsittely tapahtuu turvallisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaisännöinti sisältää seuraavia toimintoja:
 • Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi ja rekisterit
 • Tietosuojavastaavan nimeäminen tai tietosuojaprosessin vastuuhenkilön nimeäminen
 • Henkilötietojen käsittelyprosessien arviointi ja riskien tunnistaminen
 • Tietojärjestelmien ja -palveluiden suojaamiseen liittyvät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
 • Tietosuojakoulutuksen tarjoaminen henkilöstölle
 • Henkilötietojen käsittelyn valvonta ja raportointi
 • Tietojen poistaminen tai niiden säilytysajan määrittäminen
 • Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle, mukaan lukien sopimuslausekkeiden käyttö
 • Tietojen käsittelyn suojaaminen ulkopuolisilta tahoilta
 • Henkilötietojen käsittelyprosessien säännöllinen arviointi ja päivitys.

Tietosuojaisännöinti auttaa organisaatiota varmistamaan, että henkilötietojen käsittely tapahtuu asianmukaisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaisännöinti auttaa organisaatiota välttämään mahdolliset sakot ja mainehaitat, joita tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata. Lisäksi tietosuojaisännöinti auttaa organisaatiota suojaamaan asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä henkilötietoja.


Tietoturva-auditointi:
Kartoitetaan organisaation tietoturvatilanne ja arvioidaan riskit.

Tietoturvastrategian laatiminen:
Laaditaan organisaatiolle tietoturvastrategia, joka viedään osaksi liiketoimintasuunnitelmaa.

Tietoturvan suunnittelu ja toteutus:
Suunnitellaan ja toteutetaan tietoturvajärjestelmät, kuten tietojärjestelmien suojaus, salaus ja varmuuskopiointi.

Tietoturvan ylläpito ja valvonta:
Valvotaan ja ylläpidetään organisaation tietoturvan tasoa, muun muassa tietojärjestelmien päivitysten ja haavoittuvuuksien hallinnan avulla.

Tietoturvakoulutus:
Tarjotaan henkilöstölle tietoturvakoulutusta, jotta kaikki organisaatiossa ymmärtävät tietoturvan merkityksen ja osaavat toimia tietoturvallisesti.

Jatkuva parantaminen:
Arvioidaan tietoturvan tasoa säännöllisesti ja kehitetään tietoturvaa jatkuvasti.

Tämän palvelukokonaisuuden tavoitteena on auttaa organisaatiota sisällyttämään tietoturva osaksi liiketoimintasuunnitelmaa. Palvelu auttaa organisaatiota tunnistamaan tietoturvariskit ja kehittämään tietoturvaa suunnitelmallisesti. Tietoturvastrategian laatiminen ja tietoturvan toteuttaminen auttavat organisaatiota suojaamaan tärkeitä tietoja ja välttämään mahdollisia tietoturvauhkia. Tietoturvakoulutus auttaa henkilöstöä ymmärtämään tietoturvan merkityksen ja toimimaan tietoturvallisesti. Palvelukokonaisuus auttaa organisaatiota kehittämään jatkuvasti tietoturvaa ja varmistamaan, että tietoturva on olennainen osa liiketoimintasuunnitelmaa.

Palvelut tuotetaan yhteistyössä Innocode Oy:n kanssa.


Osakeyhtiön perustamispaketti sisältää seuraavat palvelut ja asiat:

 • Yrityksen perustamisasiakirjat: Tämä sisältää kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten yhtiöjärjestyksen ja kaupparekisteri-ilmoituksen, jotka vaaditaan osakeyhtiön perustamiseksi.
 • Digitaalinen perustamispaketti: Sisältää kaikki tarvittavat digipalvelut, kuten domainin, sähköpostin, verkkosivut ja some-tilit. Näiden avulla uusi yritys voi aloittaa digitaalisen markkinoinnin ja kommunikoinnin heti alusta alkaen.
 • Tietoturva- ja tietosuojaohjeistus: Osakeyhtiön perustamispakettiin voidaan sisällyttää perusohjeistus tietoturvasta ja tietosuojasta, jotta uusi yritys voi aloittaa toimintansa mahdollisimman turvallisesti.
 • Yritysneuvonta: Pakettiin voidaan lisätä yritysneuvontaa, joka auttaa uutta yritystä liiketoiminnan suunnittelussa, rahoituksen hankinnassa ja muiden perusasioiden hoitamisessa.
 • Verotus- ja kirjanpito-ohjeistus: Osakeyhtiön perustamispakettiin voidaan lisätä myös ohjeistus verotukseen ja kirjanpitoon liittyvissä asioissa, jotta uusi yritys voi hoitaa taloushallinnon mahdollisimman tehokkaasti.

Osakeyhtiön perustamispaketti tarjoaa uudelle yritykselle kaiken tarvittavan, jotta se voi aloittaa toimintansa nopeasti ja tehokkaasti. Digitaalisten palveluiden avulla yritys voi heti alusta alkaen rakentaa vahvan digitaalisen läsnäolon ja aloittaa markkinoinnin ja kommunikoinnin potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tietoturva- ja tietosuojaohjeistus varmistavat, että uusi yritys aloittaa toimintansa mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi ohjeistus verotukseen ja kirjanpitoon liittyvissä asioissa auttaa yritystä hoitamaan taloushallinnon ammattimaisesti ja tehokkaasti.


Yrityksen digipaketti sisältää seuraavat elementit:

 • Domain-nimi: Yritykselle varattu osoite verkossa, joka auttaa löytämään yrityksen verkkosivuston.
 • Verkkosivut: Sisältää yrityksen kotisivut, joka kertoo yrityksestä, sen palveluista ja tuotteista, yhteystiedot ja muuta tarvittavaa tietoa.
 • Sähköpostit: Yritykselle varatut sähköpostiosoitteet, jotka ovat osoitteessa @yrityksenomainnimi.com. Sähköpostit on helppo liittää verkkosivujen yhteyteen ja niitä voidaan käyttää yrityksen viestintään.
 • Some-tilit: Yrityksen some-tilit, jotka sisältävät yrityksen tiedot ja tarjoavat yhteyden asiakkaisiin. Esimerkkejä ovat Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja YouTube.
 • Tietoturva: Yrityksen digipaketissa tulisi huomioida myös tietoturva, kuten varmuuskopiointi, salasanojen hallinta, tietojen suojaus ja muut vastaavat ratkaisut.
 • Digimarkkinointi: Yrityksen digipakettiin voidaan myös sisällyttää digimarkkinointi, kuten Google-hakukoneoptimointi, Google Ads-mainonta ja some-mainonta, joka auttaa yritystä kasvattamaan näkyvyyttään ja saamaan uusia asiakkaita.
 • Muut digipalvelut: Yrityksen digipakettiin voidaan sisällyttää myös muita digipalveluita, kuten web-analytiikka, chat-palvelut, verkkokauppa ja muut vastaavat ratkaisut, jotka auttavat yritystä kasvamaan ja menestymään digitaalisessa maailmassa.

Yrityksen digipaketti tarjoaa yritykselle kokonaisvaltaisen ratkaisun digitaalisiin tarpeisiin ja auttaa yritystä rakentamaan vahvan digitaalisen läsnäolon, joka on tärkeää menestyksen kannalta tänä päivänä.

Anneli Hulkko - BusinessMimmi
044-9145074
anneli@crazycompany.fi


Mikko Kortelainen - TekniikkaHemmo
0400-806724
mikko@crazycompany.fi


Lassi Niemi - NörttiPomo
040-5808964
lassi@crazycompany.fi

Anneli Hulkko - BusinessMimmi
044-9145074
anneli@crazycompany.fi


Mikko Kortelainen - TekniikkaHemmo
0400-806724
mikko@crazycompany.fi


Lassi Niemi - NörttiPomo
040-5808964
lassi@crazycompany.fi

Crazy Company Oy  Y-tunnus:3316047-3  toimisto@crazycompany.fi